Speakers 2019

Mihaela Toader

State Secretary in the Ministry of European Funds, Romania. In this role, she is responsible for the coordination of managing authorities, implementation of ESI funds. Mihaela Toader has an extensive and complex experience gained in the area of strategic planning and development, public policies, governance, sound management in the use of EU fund. / Speaker and Guest

Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene, România. În acest rol, este responsabilă de coordonarea autorităților de management, dar și de implementarea fondurilor ESI. Mihaela Toader are o vastă și complexă experiență acumulată în domeniul planificării și dezvoltării strategice, al politicilor publice, al guvernării, al gestionării și utilizării eficiente a fondurilor UE.


[...]

Ion Georgescu

Mayor of Mioveni, Argeş County, about the new hospital in Mioveni. As economist, Ion Georgescu holds a Master in Financial Management, graduating from the Faculty of Economics and Business Administration at the University of Craiova. He has a solid and extensive experience in public administration, where he has been active for more than 19 years, occupying successively the post of deputy mayor in 2000-2006 and mayor of Mioveni since 2006. / Speaker and Guest

Primarul orașului Mioveni, județul Argeș, despre noul Spital de la Mioveni. De profesie economist, Ion Georgescu deține un master în Managementul Afacerilor Financiare, fiind absolvent al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, în cadrul Universității din Craiova. Are o solidă și vastă experiență în administrația publică, unde activează de peste 19 ani, ocupând succesiv funcția de viceprimar în perioada 2000-2006 și primar al orașului Mioveni, începând cu anul 2006.


[...]

Prof. Dr. Marius Craina

Manager, Emergency County Hospital ”Pius Brinzeu” Timisoara. +30 years experience in the Romanian Healthcare System. He specializes in laparoscopic, hysteroscopic and laser surgery. Director of the Department of Obstetrics and Gynecology at the Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy. His work has been internationally awarded in the US, Hungary, and Serbia. / Speaker and Guest

Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Are o experiență de 30 de ani în sistemul medical românesc. Este specializat în chirurgia laparoscopică, histeroscopică şi chirurgia cu laser. Director al Departamentului de Obstetrică – Ginecologie în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”. Activitatea sa a fost premiată la nivel internațional în SUA, Ungaria și Serbia.


[...]

Venera Vlad

Associate Director, EBRD Infrastructure, Europe. Venera Vlad is responsible for leading the Infrastructure business in Romania and Poland at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), a portfolio of approximately EUR 1 billion of investments, including loans to local authorities, municipally-owned utilities and companies as well as private sector financing. / Speaker and Guest

Associate Director, BERD Infrastructure, Europa. Venera Vlad este responsabilă pentru conducerea activităților din sectorul de infrastructură din România și Polonia în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu un portofoliu de investiții de aproximativ un miliard de euro, inclusiv împrumuturi către autoritățile locale, întreprinderile și companiile deținute de municipalități, precum și finanțarea sectorului privat.


[...]

Dr. Carmen Angheluță

Dr. Carmen Angheluță, primary public health and management doctor, has over 25 years of experience in the field of health project health designer, creates the medical services, the secure patient. She is currently a Counselor in the Department of Regional Hospitals of the Ministry of Health, providing expertise to optimize the organization and functioning of regional emergency hospitals, administering the necessary services for staff and patient safety.

Dr. Carmen Angheluță, medic primar sănătate publică și management, are peste 25 ani de  experiență în domeniul magementului proiectelor de sănătate, creșterii calității serviciilor medicale, siguranței pacientului. În prezent este Consilier în Departamentul Spitale Regionale din Ministerul Sănătății, asigurând expertiza pentru optimizarea organizării și funcționării spitalelor regionale de urgență, managementul calității serviciilor, siguranța pacientului.


[...]

Robert Șerban

Owner of Gral Medical. Presents the new OncoFort Pitesti Hospital, the largest oncology hospital in Arges. The greenfield project cost over 5 million Euros. Gral Medical Group and Gral Medical Center bring together 14 laboratories, 28 regional collection centers, 14 specialized clinics and 5 OncoFort hospitals. Gral Medical is one of the most important private medical services companies in Romania, and is currently a leader in the oncology segment, in the laboratory analyzes in the capital and in the health cards for individuals.

Prezintă noul Spital OncoFort Pitești, cel mai mare spital de oncologie din Argeș. Proiectul de tip greenfield a costat peste 5 milioane de Euro. Grupul Gral Medical și Medical Center Gral reunește 14 laboratoare, 28 centre regionale de recoltare, 14 clinici specializate și 5 spitale OncoFort. Gral Medical este una dintre cele mai importante companii de servicii medicale private din România, iar în prezent este lider pe segmentul oncologic, al analizelor de laborator din capitală și al cardurilor de sănătate destinate persoanelor fizice.


[...]

Dan Doroftei

Development Director of Enayati Medical City, Romania. He has over 10 years of experience in developing healthcare and elderly care projects, both in Romania and in the United States. Enayati Medical City is the first integrated medical institution and the first integrated center for elderly care in Romania, the first institution to educate nurses in the hospital environment. With an investment of 60 million euros, to provide more than 400 jobs, Enayati Medical City is the largest private greenfield investment in Romania. Status: construction to be finished at the end of 2020, General Contractor – Synergy Construct, Project Management – CBRE Romania. / Speaker and Guest

Director de Dezvoltare al Enayati Medical City, România. Are peste 10 ani de experiență în dezvoltarea proiectelor de sănătate și îngrijire pentru bătrâni, în România și în Statele Unite. Enayati Medical City este prima instituție medicală integrată și primul centru integrat pentru îngrijirea vârstnicilor din România, prima instituție pentru educare asistente medicale în mediu spitalicesc. Cu o investiție de 60 de milioane de euro, va crea 400 de locuri de muncă, Enayati Medical City reprezintă cea mai mare investiție medicală privată greenfield din România. Status: constructia se va finaliza la sfarsitul anului 2020, Constructor – Synergy Construct, Project Management – CBRE Romania.[...]

Ahmet Azakli

Project Manager, Synergy Construct. After having 15 years of experience in International Construction Project Management, he took certain key roles in Public-Private-Partnership Model based City Hospital Developments in Turkey, the first opened one, 140 Million Euro budgeted Yozgat City Hospital and 1 Billion Euro budgeted Istanbul-Ikitelli Hospital Project. Ahmet Azaklit is also the Project Manager of Enayati Medical City. / Speaker and Guest

Project Manager, Synergy Construct. Având 15 ani de experiență în Managementul Internațional al Proiectelor de Construcții, a preluat anumite roluri-cheie în cadrul parteneriatului public-privat bazat pe dezvoltarea spitalelor orășenești din Turcia, primul proiect deschis, Yozgat City Hospital, având un buget de 140 de milioane de euro, iar cel de-al doilea – Istanbul-Ikitelli Hospital a reprezentat o investiție de un miliard de euro. Ahmet Azaklit este, de asemenea, Project Manager al Enayati Medical City.[...]

Dr. Mugur Stancu

General Director Medicare. Having a medical and economic education, Dr. Mugur Stancu was professionally challenged by the complexity and the difficulty of public and private medical investment projects. In 25 years in specialized project management, he has accumulated a special experience in the construction and equipping of new hospitals - the new city hospital in Mioveni, the new extension of the Ilfov county hospital in Bucharest, the new operating block of Suceava county hospital - as well as in financing, logistics and medical equipment service through the 2 companies he founded. Medicare Technics has been partner for 10 years with Deutsche Bank in public procurement of medical equipment, and Medicredit Leasing was the only company specialized in financing the private procurement of medical equipment. / Speaker and Professional Partner

Director General Medicare. Având o educație medicală și economică, Dr. Mugur Stancu a fost provocat profesional de complexitatea și dificultatea proiectelor de investiții medicale publice și private. În cei 25 de ani în management de proiect specializat, a acumulat o experiență aparte în construcția și echiparea de spitale noi la cheie – noul spital orășenesc din Mioveni, noua aripă a spitalului județean Ilfov din București, noul bloc operator al spitalului județean Suceava – precum și în finanțarea, logistica și service-ul de echipamente medicale prin cele 2 companii pe care le-a fondat. Medicare Technics a fost partener 10 ani cu Deutsche Bank în achiziții publice de echipamente medicale, iar Medicredit Leasing a fost singura companie specializată în finanțarea achiziției private de echipamente medicale.


[...]

Andreea Strugaru

Managing Partner, KADRA. Andreea Strugaru wanted that the advanced access engineering technologies she discovered in the West, to be accessible in our country, so, together with her partners developed a business in this field. Andreea manages the company whose goal is to become a market leader in the field of automation for access ways: automatic pedestrian doors, automatic gates and barriers, automatic parking management systems. / Speaker and Partner

Managing Partner, KADRA. Andreea Strugaru și-a dorit ca tehnologiile de acces avansate pe care le-a descoperit în Occident să fie accesibile și în țara noastră, astfel încât, împreună cu partenerii săi, a dezvoltat o afacere în acest domeniu. Andreea conduce compania al cărei scop este să devină lider de piață în domeniul automatizării căilor de acces: uși pietonale automate, porți și bariere automate, sisteme automate de gestionare a parcărilor.


[...]

Raluca Boroș

Founder, Roof Architecture, Romania. Arch. Raluca Boroş has a vast experience in the architecture of medical spaces, and in 2018, she works for two new medical projects: the ProEstetica Clinic and the Monza Metropolitan Clinic. Also, Roof Architecture by architect Raluca Boroș and IC Studio by architect Ioana Corbu are working on the project of the new Statera Medical Clinic, a project which will be completed this year. / Speaker & Moderator

Fondator, Roof Architecture, România. Arh. Raluca Boroș are o experiență vastă în arhitectura spatiilor medicale, în 2018, ocupându-se de două noi proiecte medicale: Clinica ProEstetica și Monza Metropolitan. De asemenea, Roof Architecture prin arh. Raluca Boroș și IC Studio prin arh. Ioana Corbu lucrează la proiectul noii Clinici Medicale Statera, proiect ceva fi finalizat anul acesta.


[...]

Johan Versluis

Business Development Manager Central & Eastern Europe and Russia, Ergotron. With more than 30 years of experience, Ergotron supports care everywhere with ergonomic healthcare products that enhance workflow and drive a positive patient experience and engagement. The portfolio of adjustable mobile computer carts and documentation stations allow clinicians to input data accurately, securely and comfortably. With a human-centered design, each mount or cart—for computer monitors, notebooks, and tablet PCs—allow computer systems to be easily and ergonomically positioned for any nurse, minimizing space requirements and maximizing efficiency to help create the connection between caregiver, patient and their information. / Speaker and Professional Partner

Director de Dezvoltare Europa Centrală, de Est și Rusia, Ergotron. Cu o experiență de peste 30 de ani, Ergotron sprijină îngrijirea de pretutindeni cu produse ergonomice medicale care sporesc fluxul de lucru și conduc experiența și angajamentul pozitiv al pacientului. Portofoliul de cărucioare mobile și stații de documentare reglabile permit medicilor să introducă date cu precizie, sigur și confortabil. Cu un design centrat pe om, fiecare monitor, notebook și tabletă, permit ca sistemele informatice să fie poziționate ușor și ergonomic pentru orice asistență medicală, minimizând cerințele de spațiu și maximizând eficiența pentru a ajuta la crearea conexiunii între îngrijitor, pacient și informațiile acestuia.


[...]

Jérôme Brunet

Arch. Jérôme Brunet is the co-founder of Brunet-Saunier Architecture, the office founded in 1981 in Paris. In the past 10 years, the office has built on a series of + 50.000 sq m hospitals, such as: the Nord Franche-Comté Hospital in Trevenans (“Equerre d’Argent”prize 2017 - France), the University Hospital in Geneva (2016), the Spital Limmattal in Zurich (2018), the Bordet Institute in Brussels (Belgium, 2020), the Trauma & Cancer Centre in Helsinki (Finland, 2023) and lately the New Hospital Lariboisière in Paris (France, 2023) / Speaker and Guest

Arh. Jérôme Brunet este co-fondator al biroului de arhitectură Brunet-Saunier Architecture, fondat în anul 1981, în Paris. În ultimii 10 ani, biroul a proiectat spitale ce însumează suprafața de peste 50.000 mp, printre care: Spitalul Nord Franche-Comté din Trevenans (care a primit premiul „Equerre d’Argent” în 2017 – Franța), HUG în Geneva (2016), Spitalul Limmattal din Zurich (2018), Institutul Bordet din Bruxelles (Belgia, 2020), Centrul pentru Trauma și Cancer din Helsinki (Finlanda, 2023) și noul Spital Lariboisière din Paris (Franța, 2023).


[...]

Thomas Bögl

Architect & Executive Partner, LIAG Architecten. The Princess Máxima Centre for Child Oncology designed in The Netherlands by LIAG Architecten brings together all expertise in the field of care and research at the very highest level. The center’s mission is to cure every child with cancer while providing optimal quality of life. The project, completed in 2018, has an area of 45,000 square meters and is the largest child oncology center in Europe. / Speaker and Guest

Arhitect & Executive Partener, LIAG Architecten. Centrul Princess Máxima de Oncologie Pediatrică, proiectat în Olanda de către LIAG Architecten reunește experiența la cel mai înalt nivel în domeniul îngrijirii și cercetării. Misiunea centrului este de a vindeca orice copil cu cancer, oferind în același timp o calitate optimă vieții. Proiectul finalizat în anul 2018, are o suprafață de 45.000 mp și este cel mai mare centru de oncologie pentru copii din Europa.


[...]

Andreea Tanase

With a solid background in urban development, Andreea has a wide interest in the impact of healthcare-led developments on the wider city area. In 2019 she completed the Zonal Urban Plan for the new County & Emergency Hospital in Sibiu and she is currently advising the Order of Architects from Romania on competitions related to healthcare - infrastructure. / Speaker and Guest

Cu un background solid în dezvoltarea urbană, Andreea are un mare interes în ceea ce privește impactul dezvoltărilor healthcare pe zona mai larga orașului. În 2019 a finalizat Planul Urbanistic Zonal pentru noul Spital Județean de Urgență din Sibiu și, în prezent, consiliază Ordinul Arhitecților din România cu privire la concursuri legate de healthcare – infrastructură.[...]

Raluca Șoaita

Architect and Founder, Tesseract, Romania. Arch. Raluca Șoaita designed the first Pediatric Oncology and Radiotherapy Hospital in Romania, which will be built by the Association „Dăruiește Viață”, within the „Marie Curie” Hospital of Bucharest. She has +10 years of experience in medical architecture. / Speaker and Guest

Arhitect și fondator, Tesseract, România. Arh. Raluca Șoaita a proiectat primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, care va fi construit de Asociația „Dăruiește Viață”, în curtea Spitalului „Marie Curie” din București. Are o experienţă de peste zece ani în arhitectura medicală.[...]

Camelia Sisak

Partner, Atelier Mass. The diverse range of projects, from architecture and restoration, to interior design and temporary architecture, has been rewarded with both national and regional awards, as well as international participation to the Venice Biennial Architecture. Arch. Camelia Sisak has developed the design project of Polaris Hospital in Cluj, a project that looks for the contemporary way of creating spaces in which the user can feel in a familiar space opposite to the austere hospital, where color and light are the main elements of design. / Speaker and Guest

Partener în cadrul biroului de arhitectură Atelier Mass. Paleta diversă de proiecte, de la arhitectură și restaurare, la design de interior și arhitectură temporară a fost recompensată atât cu premii naționale și regionale, precum și cu participări internaționale la Bienala de Arhitectură de la Veneţia. Arh. Camelia Sisak a realizat proiectul de amenajare a Spitalului Polaris din Cluj, proiect ce caută modalitatea contemporană de a crea spații în care utilizatorul să se simtă într-un spațiu familiar, opus celui auster de spital, în care culoarea și lumina sunt elementele principale ale designului.


[...]

Bogdan Angheloiu

Dr. Bogdan Angheloiu is the General Manager of MedEuropa, being directly involved in the MedEuropa Radiotherapy Clinic project in Constanta, which was completed in 2018. / Speaker and Guest

Dr. Bogdan Angheloiu este directorul general al MedEuropa, fiind implicat în mod direct în proiectul Clinicii de Radioterapie MedEuropa din Constanța, finalizat în anul 2018.


[...]

Johannes Bertleff

Arch. Johannes Bertleff is the founder of the JB Arhitectura office. Together with his team, he designed the MedEuropa Radiotherapy Clinic in Constanta, a project completed in 2018. From an architectural point of view, the clinic is a soft transformer. / Speaker and Guest

Arh. Johannes Bertleff este fondator al biroului JB Arhitectura. Împreună cu echipa sa, a proiectat Clinica de Radioterapie MedEuropa din Constanța, proiect finalizat în anul 2018. Din punct de vedere arhitectural, clinica este un soft transformer.


[...]

Mara Oprea

Founder architect of Format AD SRL and founding member of Proiect A Zece Association, she has about 7 years experience in architecture and interior design projects. / Speaker and Guest

Arhitect fondator Format AD SRL și al Asociației Proiect A Zece. Ca arhitect, Mara are o experiență de 7 ani în domeniul arhitecturii și al designului de interior.


[...]

Iulia Udrea

Founder architect of Arhitecti Udrea SRL and founding member of Proiect A Zece Association, she has 8 years experience in architecture and interior design projects. / Speaker and Guest

Arhitect fondator al Arhitecți Udrea SRL și al Asociației Proiect A Zece. Ca arhitect, Iulia are o experiență de 8 ani în domeniul arhitecturii și al designului de interior.


[...]

Speakers 2018

Arnold Burger

Director, Dutch Hospital Design, Netherlands, +30 years experience in healthcare buildings, working on hospitals worldwide. With a team of specialists, they cover all aspects of the definition and the design of healthcare buildings, such as IT, logistics, architecture, structure, M&E, interior design, landscape design, parking and healing environment. / Speaker and Guest

Director, Dutch Hospital Design, Olanda, +30 de ani experiență în arhitectura spațiilor medicale, cu proiecte în întreaga lume. Având o echipă de specialiști, asigură toate aspectele legate de definirea și designul clădirilor destinate serviciilor medicale, precum cele ce țin de IT, logistică, arhitectură, structură, design interior și peisagistică.


[...]

Leif Øie

CEO, LINK Arkitektur, Norway. LINK has designed hospitals all over Scandinavia as well as in Malta and Saudi Arabia. The Speaker has individual experience from large hospital projects like the “Østfold Regional Hospital” and the “State National Hospital in Oslo”, both in Norway. Also, he holds expert knowledge within environmental and energy friendly solutions in hospitals, including utilization of daylight. / Speaker and Guest

CEO, LINK Arkitektur, Norvegia. LINK a creat spitale în toată Scandinavia, dar și în Malta și Arabia Saudită. Din experiența sa individuală fac parte proiecte mari de spitale, precum “New Hospital Østfold” și “Spitalul Național de Stat din Oslo”, ambele fiind în Norvegia. De asemenea, deține cunoștințe de specialitate în ceea ce privește soluțiile ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, în spitale, inclusiv utilizarea luminii naturale.


[...]

Diana Loreta Păun

State Counselor, Public Health Department, Romanian Presidential Administration / Speaker and Guest

Consilier de Stat, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială


[...]

Alexandru Găvozdea

President of The Order of the Architects of Romania / Speaker and Guest

Președinte, Ordinul Arhitecților din România


[...]

Oana Davidoglu

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. With over 20 years of experience, Oana is leading the Marketing Department of Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, where she promotes the concept of “MultiConfort”: healthy spaces, purified air, acoustic and thermal comfort, spaces protected against fire or humidity. / Speaker and Master Partner

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Cu o experiență de peste 20 ani, conduce cu succes departamentul de Marketing al companiei Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, în cadrul căruia promovează conceptul de MultiConfort: spaţii sănătoase, aer purificat, confort acustic şi termic, spaţii cu rezistenţă la umiditate şi la incendiu.


[...]

Jacobo Ordás

Head of Design, Rafael de La-Hoz Arquitectos, Spain, proposes a different approach to the hospital physical environment focusing on socialization areas, providing nature and improving the amount of natural light and ventilation. He was part of the Rey Juan Carlos Hospital’s development team and he is involved in different international projects such as the CTIC, in Bogotá. Rafael de La-Hoz Arquitectos is one of the most prestigious architecture firms in the world, finishing successfully +500 projects in 20 different countries. / Speaker and Guest

Head of Design, Rafael de La-Hoz Arquitectos, Spania, propune o abordare diferită a spațiilor medicale cu focus pe zonele de socializare în armonie cu natura, aducând mai multă lumină naturală și îmbunătățind calitatea aerului. El a făcut parte din echipa de dezvoltare a Spitalului Rey Juan Carlos și este implicat în diferite proiecte internaționale, cum ar fi CTIC, în Bogotá. Rafael de La-Hoz Arquitectos este unul din cele mai cunoscute birouri de arhitectură din lume, finalizând cu succes peste 500 de proiecte, în 20 de țări.


[...]

Luca Militello

CEO, Monza Group Romania, the group having two new medical projects: ProEstetica (1200 sq m, 3 operating rooms, 6 consulting rooms and treatment rooms), which was recently redefined with the architects from Roof Architecture. Monza recently acquired the Metropolitan Hospital, which will become the Monza Metropolitan, the project being underway. / Speaker and Guest

CEO, Monza Group Romania, grupul având două noi proiecte medicale: ProEstetica (1200 mp, 3 săli de operație, 6 cabinete de consultații și săli de tratament) pe care a reamenajat-o de curând împreună cu arhitecții de la Roof Architecture. Monza a achiziționat recent și Metropolitan Hospital, care va deveni Monza Metropolitan, proiectul fiind în lucru.


[...]

Raluca Boroș

Founder, Roof Architecture, Romania. She has two new medical projects in 2018: ProEstetica Clinic (recently completed) and Monza Metropolitan (under construction), both centers belonging to the Monza Medical Group. / Speaker and Moderator

Fondator, Roof Architecture, România. Are două noi proiecte medicale în 2018: Clinica ProEstetica (recent finalizat) și Monza Metropolitan (în lucru), ambele centre aparținând grupului medical Monza.


[...]

Dan Doroftei

Development Director of the Revera Medical City, Romania. He has over 10 years of experience in developing health care projects and elderly care projects, in Romania and in the United States. Revera Medical City is the first integrated medical institution and the first integrated center for elderly care in Romania, the first institution to educate nurses in the hospital environment. With an investment of more than 50 million euros and more than 400 jobs, Revera Medical City is the largest private greenfield investment in Romania. / Speaker and Guest

Director de Dezvoltare al Revera Medical City, România. Are peste 10 ani de experiență în dezvoltarea proiectelor de sănătate și îngrijire pentru bătrâni, în România și în Statele Unite. Revera Medical City este prima instituție medicală integrată și primul centru integrat pentru îngrijirea vârstnicilor din România, prima instituție pentru educare asistente medicale în mediu spitalicesc. Cu o investiție de peste 50 de milioane de euro și mai bine de 400 de locuri de muncă, Revera Medical City reprezintă cea mai mare investiție medicală privată greenfield din România.[...]

Marcus Enskat

Architect, Nordic - Office of Architecture, Norway. He worked with hospital projects in Germany, Denmark and Norway. He specialized in medical workflows and user involvement in planning processes and built up his expertise in dialogue with hospital staff and medical professionals. Marcus Enskat is currently working as project leader for the Hospital in Nordmøre Romsdal from Norway. He will present the latest hospital projects from Nordic — Office of Achitecture in general and give a more detailed presentation of the LHL private hospital in Oslo and the ongoing project for the new Hospital in Nordmøre Romsdal. / Speaker and Guest

Arhitect, Nordic – Office of Architecture, Norvegia. A lucrat în cadrul proiectelor de spitale din Germania, Danemarca și Norvegia. S-a specializat în fluxurile de lucru medicale și implicarea utilizatorilor în procesele de planificare, construindu-și expertiza în dialogul cu personalul spitalicesc și profesioniștii din domeniul medical. Marcus Enskat lucrează în prezent ca Project Leader pentru Spitalul din Nordmøre Romsdal, Norvegia. El va prezenta cele mai recente proiecte spitalicești realizate de Nordic – Office of Achitecture, vorbind în principal despre Spitalul Privat LHL din Oslo și proiectul în curs de desfășurare a spitalului din Nordmøre Romsdal.


[...]

Raluca Șoaita

Architect and Founder, Tesseract, Romania. She designed the first Pediatric Oncology and Radiotherapy Hospital in Romania, which will be built by the Association „Dăruiește Viață”, within the „Marie Curie” Hospital of Bucharest. She has +10 years of experience in medical architecture. / Speaker and Guest

Arhitect și fondator, Tesseract, România. A proiectat primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, care va fi construit de Asociația „Dăruiește Viață”, în curtea Spitalului „Marie Curie” din București. Are o experienţă de peste zece ani în arhitectura medicală.[...]

Bogdan Bălan

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Bogdan manages the main product range of Saint-Gobain Rigips Romania that includes Rigips® plaster and special boards. His main focuses are oriented towards finding innovative solutions for various building types based on lightweight partitioning systems to challenges concerning thermal and acoustic insulation, protection against fire, humidity or radiations and increasing indoor air quality. / Speaker and Master Partner

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Gestionează gama principală de produse a Saint-Gobain Rigips România care cuprinde plăcile din gips-carton şi plăcile speciale. Preocupările sale duc către găsirea soluțiilor inovatoare pe bază de sisteme ușoare de compartimentare la provocări de termoizolare, izolare acustică, protecție la foc, umiditate sau radiații şi creșterea calității aerului interior.


[...]

Nicolas Jung

Sales Manager, Gerflor, France. “We are the number 1 Wall Protection Company in France and the leader in Europe. The development from Healthcare to Education is part of our success story. We are specialist in providing innovative, decorative, protective and eco-friendly solutions to these two different yet similar segments. We enhance and ensure the sustainability of facilities opento the public. Gerflor, a single supplier solution for hospitals and healthcare facilities. With over 60 years’ experience in the healthcare sector, Gerflor has become a true expert in this field. 500 MILION patients healed every day on Gerflor floors.“ / Speaker and Professional Partner

Sales Manager, Gerflor, Franța. “Suntem producătorul de protecții pereți numărul 1 în Franța și lider în Europa. Dezvoltarea de la segmentul Sănătate la cel de Educație face parte din povestea noastră de succes. Suntem specialiști în furnizarea de soluții de protecție inovatoare, decorative și ecologice pentru aceste două segmente diferite, dar asemănătoare. Îmbunătățim și asigurăm durabilitatea facilităților deschise publicului. Gerflor, un singur furnizor de soluții pentru spitale și unități sanitare. Cu o experiență de peste 60 de ani în domeniul sanitar, Gerflor a devenit un adevărat expert în acest domeniu. 500 MILIOANE de pacienți tratați zilnic în spații medicale ce au pardoseli Gerflor.”


[...]

Alexandros Diamantis

Managing Director, MedCity, Romania. The Medical Mall concept, developed by MedCity represents the 1st national network of dedicated healthcare buildings in Romania and is addressed exclusively to medical operators, independent physicians, pharmacies and related services. Our aim is to create synergies among our tenants and offer highest standards facilities to patients and healthcare professionals. MedCity is member of the Seenergia Group, a leading organization in SEE focused in healthcare innovation since 1994. / Speaker and Partner

Managing Director, MedCity, România. Conceptul Medical Mall, dezvoltat de MedCity, reprezintă prima rețea națională de clădiri cu destinație medicală, din România și se adresează exclusiv operatorilor medicali, medicilor independenți, farmaciilor și serviciilor conexe. Scopul nostru este de a crea sinergii între chiriașii noștri și de a oferi facilități de cea mai înaltă calitate pacienților și personalului medical. MedCity este membră a Grupului Seenergia, o organizație de vârf din Europa de Sud-Est care s-a concentrat pe inovare în domeniul sănătății, începând cu 1994.


[...]

Philippe Picard

Architect, Expert in Hospital Planning, EGIS, France. Over time he remarked himself by projecting medical facilities, both in France and abroad. He made his debut in this domain in the Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, then he continued with projects on large hospitals and medical-social institutions. The collaboration with health professionals in these projects helped him to identify their real needs and adapt to permanent changes that hospitals go through. He attaches a great importance to every medical discipline, disciplines he approaches according to their specificity. / Speaker and Partner

Arhitect, Expert în Hospital Planning, EGIS, Franța.  S-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin proiectarea spațiilor medicale, atât în Franța, cât și în străinătate. A debutat în acest domeniu în cadrul Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, apoi a continuat cu numeroase proiecte de mari spitale și instituții medico-sociale. Colaborarea cu profesioniștii din sănătate în cadrul proiectelor l-a ajutat să identifice nevoile reale ale acestora și să se adapteze schimbărilor permanente prin care trec spitalele. Acordă o importanță deosebită fiecărei discipline medicale, discipline pe care le abordează în funcție de specificul fiecăreia.


[...]

Mihaela Gușă

Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania. "Building for the Future on digital base" - this is the idea that must be carried out construction and modernization of health establishments. Hospitals, in particular - are critical energy-intensive buildings, so solutions to increase energy efficiency and operational efficiency for medical staff are becoming a must. Schneider Electric provides digital technology that provides convergence: Energy - Automation - Software, to achieve superior efficiency. / Speaker

Building Market Segment Manager la Schneider Electric România. “Construim pentru viitor pe baze digitale” – aceasta este idea în care trebuie să se realizeze construcțiile și modernizările de amplasamente medicale. Spitalele în mod deosebit – constituie clădiri critice energofage, de aceea soluțiile de creștere a eficienței energetice și operaționale pentru personalul medical devin un element obligatoriu. Schneider Electric furnizează tehnologie digitală care asigură convergența: Energie – Automatizare – Software, în scopul obținerii unui nivel superior de eficiență.


[...]

Speakers 2017

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR), co-fondator Building Health Bucharest

President of The Order of the Architects of Romania, co-founder Building Health Bucharest / Chairman [...]

Anne Dix

Director al Biroului pentru Școli și Spitale în cadrul Agenției Guvernamentale Americane USAID

Director, Office of American Schools and Hospitals Abroad, U.S. Government Agency USAID / Speaker and Guest[...]

Elad Levin

Principal, Perkins + Will, UK

Principal, Perkins + Will, UK / Speaker[...]

Chris Watson

Property Director, Maggie’s Centres, UK

Property Director, Maggie’s Centres, UK / Speaker[...]

Răzvan Gorcea

Specialist BIM (Building Information Modeling)

BIM (Building Information Modeling) Specialist / Speaker[...]

David Pitman

Healthcare Business Leader & Global Electrical Skills Network Leader, ARUP, UK

Healthcare Business Leader & Global Electrical Skills Network Leader, ARUP, UK / Speaker [...]

Dorin Oprea

Senior Project Manager, Medical Planer, Healthcare Architect, ICME Healthcare, Abu Dhabi, EMIRATELE ARABE UNITE

Senior Project Manager, Medical Planer, Healthcare Architect, ICME Healthcare, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES / Speaker[...]

Albert Wimmer

Arhitect Principal, Albert Wimmer ZT GmbH, AUSTRIA

Main Architect, Albert Wimmer ZT GmbH, AUSTRIA / Speaker[...]

David Houghton

Project Manager pentru Construcția de Spitale în cadrul NHS - Sistemul Național de Sănătate din MAREA BRITANIE

Project Manager for the Hospitals Construction within NHS – National Health System of GREAT BRITAIN / Speaker[...]

Bogdan Bălan

Manager Produs, Saint-Gobain Rigips România

 Product Manager, Saint-Gobain Rigips Romania Speaker and Professional Partner [...]

Raluca Boroș

Fondator, ROOF ARCHITECTURE, ROMÂNIA

Founder, ROOF ARCHITECTURE, ROMANIA / Speaker[...]

Mihaela Vasile

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA /  Speaker and Professional Partner[...]

Erna Judith Berger Moise

Interior Designer și Fondator Eclectarte, ROMÂNIA

Interior Designer and Founder Eclectarte, ROMANIA / Speaker[...]

Raluca Șoaita

Are o experienţă de peste zece ani în arhitectura medicală, ROMÂNIA

With an experience of more than ten years in designing medical architecture, ROMANIA / Speaker[...]

Mihaela Gușă

Building Market Segment Manager la Schneider Electric România

Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania / Speaker and Partner[...]

Boguslaw Patelka

Suport Tehnic și Vânzări, Grupul VITRULAN, prin AXELEN

Technical Support and Sales, VITRULAN Group, by AXELEN / Speaker and Partner[...]

Speakers 2016

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR), co-fondator Building Health Bucharest

President, The Order of the Architects of Romania (OAR), co-founder Building Health Bucharest / Chairman[...]

Gheorghe Borcean

Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR), co-fondator Building Health Bucharest

President, The Romanian College of Physicians (CMR), co-founder Building Health Bucharest / Speaker and Guest[...]

Klavs Hyttel

Partener, Chairman of the Board, C.F. Møller, Danemarca

Partner, Chairman of the Board, C.F. Møller, Denmark / Speaker[...]

Steve Henigan

Principal, Perkins+Will, SUA

Principal, Perkins+Will, SUA / Speaker[...]

Allison Wagner

European Healthcare Leader, HOK, SUA

European Healthcare Leader, HOK, SUA / Speaker[...]

Christopher Shaw

Președinte, Architects for Health, Marea Britanie

President, Architects for Health, Great Britain / Speaker[...]

Greg Chant-Hall

Square Gain - Building4Health

Square Gain – Building4Health / Speaker[...]

Vasile Cepoi

Preşedinte - Secretar de Stat, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS)

President – Secretary of State, The National Authority of Quality Management in Healthcare (ANMCS) / Speaker[...]

Viorel Niculae

Coordonator al Diviziei de iluminat și materiale electrice în cadrul MENATWORK

Coordinator of the MENATWORK Lighting and Electrical Division / Speaker and Master Partner[...]

Mihaela Vasile

Director Vânzări, ASSA ABLOY ROMÂNIA

Sales Manager, ASSA ABLOY ROMANIASpeaker and Professional Partner[...]

Per Arnold Andersen

VELUX Group, Danemarca

VELUX Group, DenmarkSpeaker and Professional Partner[...]

Bogdan Bălan

Product Manager, SAINT-GOBAIN RIGIPS ROMÂNIA

Product Manager, SAINT-GOBAIN RIGIPS ROMÂNIA / Speaker and Partner[...]

Marcel Dogar

Country Manager România & Bulgaria, HAGLEITNER HYGIENE

Country Manager Romania & Bulgaria, HAGLEITNER HYGIENESpeaker and Partner[...]

George Proteasa

Consultant tehnic Ventilații, LINDAB România

Technical consultant, Ventilation, LINDAB Romania / Speaker[...]

Cristina Sîrbu

ARCHITECTURE & ART STUDIO

ARCHITECTURE & ART STUDIO / Speaker[...]

Cristina Răchitan-Gabrea

ARCHITECTURE & ART STUDIO

ARCHITECTURE & ART STUDIO / Speaker[...]

Speakers 2015

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR)

President, The Order of the Architects of Romania (OAR) / Co-Chairman[...]

Gheorghe Borcean

Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR)

President, The Romanian College of Physicians (CMR) / Co-Chairman[...]

Erik Kreyberg Normann

Președinte, The International Hospital Federation (IHF)

President, The International Hospital Federation (IHF) / Speaker[...]

Dame Sue Bailey

Chairman, The Academy of Medical Royal Colleges

Chairman, The Academy of Medical Royal Colleges / Speaker[...]

Guido Messthaler

Managing Director HDR Europe

Managing Director HDR Europe / Speaker[...]

Martin Hirsch

Director General, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)

General Manager, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) / Speaker[...]

Gabriel Barbash

Director General, Tel Aviv Sourasky Medical Center

General Manager, Tel Aviv Sourasky Medical Center / Speaker[...]

Christopher Shaw

Senior Director, Medical Architecture and Chair, Architects for Health

Senior Director, Medical Architecture and Chair, Architects for Health / Speaker[...]

Douwe H. Kiestra

Președinte ales, The International Federation of Hospital Engineering (IFHE)

President elect, The International Federation of Hospital Engineering (IFHE) / Speaker[...]

Jane Ho

Associate Principal, Healthcare Design Director, HKS, London

Associate Principal, Healthcare Design Director, HKS London / Speaker[...]

Ovidiu Vasile

Director Medical, MedLife

Medical Director, MedLife / Speaker[...]

Andreea Moldovan

Spitalul Sf. Constantin din Brașov

Sf. Constantin Hospital, Brașov / Speaker[...]

Ștefan Alberto Bianco

Fondator Prographic Architecture Studio

Founder Prographic Architecture Studio / Speaker[...]

Adrian A. Udrea

Președinte, Asociația națională a oncologilor privați din România

President, The Romanian Private Oncologists Association / Speaker[...]

Viorel Niculae

Coordonator al Diviziei de iluminat și materiale electrice în cadrul MENATWORK

Coordinator of the MENATWORK Lighting and Electrical Division Speaker and Professional Partner[...]

Jürgen Fischer

Region Management Hospital Europe, Sales Europe & MEA, BENDER Gmbh & Co. KG

Region Management Hospital Europe, Sales Europe & MEA, BENDER Gmbh & Co. KGSpeaker and Professional Partner[...]

Dan Pitic

Director General al AX Perpetuum Impex

General Manager, AX Perpetuum ImpexSpeaker and Professional Partner[...]

Ivan Zaykov

Market Development Manager and European Antibacterial Glass Manager, AGC Glass Europe

Market Development Manager and European Antibacterial Glass Manager, AGC Glass EuropeSpeaker and Professional Partner[...]

Iulia Oprea

Director Healthcare Cluster Central, Linde Gaz România

Director Healthcare Cluster Central, Linde Gaz România / Speaker and Partner[...]

Octavian Fanea

Sales Manager, Aluterm Group

Sales Manager, Aluterm Group / Speaker and Partner[...]

Camelia Potec

Președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern

President of the Romanian Swimming and Modern Pentathlon Federation / Speaker[...]

Eric Berteau

Key Account Manager – Healthcare Market, GERFLOR

Key Account Manager – Healthcare Market, GERFLOR / Speaker and Partner[...]