Speakers 2018

Arnold Burger

Director, Dutch Hospital Design, Netherlands, +30 years experience in healthcare buildings, working on hospitals worldwide. With a team of specialists, they cover all aspects of the definition and the design of healthcare buildings, such as IT, logistics, architecture, structure, M&E, interior design, landscape design, parking and healing environment. / Speaker and Guest

Director, Dutch Hospital Design, Olanda, +30 de ani experiență în arhitectura spațiilor medicale, cu proiecte în întreaga lume. Având o echipă de specialiști, asigură toate aspectele legate de definirea și designul clădirilor destinate serviciilor medicale, precum cele ce țin de IT, logistică, arhitectură, structură, design interior și peisagistică.


[...]

Leif Øie

CEO, LINK Arkitektur, Norway. LINK has designed hospitals all over Scandinavia as well as in Malta and Saudi Arabia. The Speaker has individual experience from large hospital projects like the “Østfold Regional Hospital” and the “State National Hospital in Oslo”, both in Norway. Also, he holds expert knowledge within environmental and energy friendly solutions in hospitals, including utilization of daylight. / Speaker and Guest

CEO, LINK Arkitektur, Norvegia. LINK a creat spitale în toată Scandinavia, dar și în Malta și Arabia Saudită. Din experiența sa individuală fac parte proiecte mari de spitale, precum “New Hospital Østfold” și “Spitalul Național de Stat din Oslo”, ambele fiind în Norvegia. De asemenea, deține cunoștințe de specialitate în ceea ce privește soluțiile ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, în spitale, inclusiv utilizarea luminii naturale.


[...]

Diana Loreta Păun

State Counselor, Public Health Department, Romanian Presidential Administration / Speaker and Guest

Consilier de Stat, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială


[...]

Alexandru Găvozdea

President of The Order of the Architects of Romania / Speaker and Guest

Președinte, Ordinul Arhitecților din România


[...]

Oana Davidoglu

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. With over 20 years of experience, Oana is leading the Marketing Department of Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, where she promotes the concept of “MultiConfort”: healthy spaces, purified air, acoustic and thermal comfort, spaces protected against fire or humidity. / Speaker and Master Partner

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Cu o experiență de peste 20 ani, conduce cu succes departamentul de Marketing al companiei Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, în cadrul căruia promovează conceptul de MultiConfort: spaţii sănătoase, aer purificat, confort acustic şi termic, spaţii cu rezistenţă la umiditate şi la incendiu.


[...]

Jacobo Ordás

Head of Design, Rafael de La-Hoz Arquitectos, Spain, proposes a different approach to the hospital physical environment focusing on socialization areas, providing nature and improving the amount of natural light and ventilation. He was part of the Rey Juan Carlos Hospital’s development team and he is involved in different international projects such as the CTIC, in Bogotá. Rafael de La-Hoz Arquitectos is one of the most prestigious architecture firms in the world, finishing successfully +500 projects in 20 different countries. / Speaker and Guest

Head of Design, Rafael de La-Hoz Arquitectos, Spania, propune o abordare diferită a spațiilor medicale cu focus pe zonele de socializare în armonie cu natura, aducând mai multă lumină naturală și îmbunătățind calitatea aerului. El a făcut parte din echipa de dezvoltare a Spitalului Rey Juan Carlos și este implicat în diferite proiecte internaționale, cum ar fi CTIC, în Bogotá. Rafael de La-Hoz Arquitectos este unul din cele mai cunoscute birouri de arhitectură din lume, finalizând cu succes peste 500 de proiecte, în 20 de țări.


[...]

Luca Militello

CEO, Monza Group Romania, the group having two new medical projects: ProEstetica (1200 sq m, 3 operating rooms, 6 consulting rooms and treatment rooms), which was recently redefined with the architects from Roof Architecture. Monza recently acquired the Metropolitan Hospital, which will become the Monza Metropolitan, the project being underway. / Speaker and Guest

CEO, Monza Group Romania, grupul având două noi proiecte medicale: ProEstetica (1200 mp, 3 săli de operație, 6 cabinete de consultații și săli de tratament) pe care a reamenajat-o de curând împreună cu arhitecții de la Roof Architecture. Monza a achiziționat recent și Metropolitan Hospital, care va deveni Monza Metropolitan, proiectul fiind în lucru.


[...]

Raluca Boroș

Founder, Roof Architecture, Romania. She has two new medical projects in 2018: ProEstetica Clinic (recently completed) and Monza Metropolitan (under construction), both centers belonging to the Monza Medical Group. / Speaker and Moderator

Fondator, Roof Architecture, România. Are două noi proiecte medicale în 2018: Clinica ProEstetica (recent finalizat) și Monza Metropolitan (în lucru), ambele centre aparținând grupului medical Monza.


[...]

Dan Doroftei

Development Director of the Revera Medical City, Romania. He has over 10 years of experience in developing health care projects and elderly care projects, in Romania and in the United States. Revera Medical City is the first integrated medical institution and the first integrated center for elderly care in Romania, the first institution to educate nurses in the hospital environment. With an investment of more than 50 million euros and more than 400 jobs, Revera Medical City is the largest private greenfield investment in Romania. / Speaker and Guest

Director de Dezvoltare al Revera Medical City, România. Are peste 10 ani de experiență în dezvoltarea proiectelor de sănătate și îngrijire pentru bătrâni, în România și în Statele Unite. Revera Medical City este prima instituție medicală integrată și primul centru integrat pentru îngrijirea vârstnicilor din România, prima instituție pentru educare asistente medicale în mediu spitalicesc. Cu o investiție de peste 50 de milioane de euro și mai bine de 400 de locuri de muncă, Revera Medical City reprezintă cea mai mare investiție medicală privată greenfield din România.[...]

Marcus Enskat

Architect, Nordic - Office of Architecture, Norway. He worked with hospital projects in Germany, Denmark and Norway. He specialized in medical workflows and user involvement in planning processes and built up his expertise in dialogue with hospital staff and medical professionals. Marcus Enskat is currently working as project leader for the Hospital in Nordmøre Romsdal from Norway. He will present the latest hospital projects from Nordic — Office of Achitecture in general and give a more detailed presentation of the LHL private hospital in Oslo and the ongoing project for the new Hospital in Nordmøre Romsdal. / Speaker and Guest

Arhitect, Nordic – Office of Architecture, Norvegia. A lucrat în cadrul proiectelor de spitale din Germania, Danemarca și Norvegia. S-a specializat în fluxurile de lucru medicale și implicarea utilizatorilor în procesele de planificare, construindu-și expertiza în dialogul cu personalul spitalicesc și profesioniștii din domeniul medical. Marcus Enskat lucrează în prezent ca Project Leader pentru Spitalul din Nordmøre Romsdal, Norvegia. El va prezenta cele mai recente proiecte spitalicești realizate de Nordic – Office of Achitecture, vorbind în principal despre Spitalul Privat LHL din Oslo și proiectul în curs de desfășurare a spitalului din Nordmøre Romsdal.


[...]

Raluca Șoaită

Architect and Founder, Tesseract Studio, Romania. She designed the first Pediatric Oncology and Radiotherapy Hospital in Romania, which will be built by the Association „Dăruiește Viață”, within the „Marie Curie” Hospital of Bucharest. She has +10 years of experience in medical architecture. / Speaker and Guest

Arhitect și fondator, Tesseract Studio, România. A proiectat primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, care va fi construit de Asociația „Dăruiește Viață”, în curtea Spitalului „Marie Curie” din București. Are o experienţă de peste zece ani în arhitectura medicală.[...]

Bogdan Bălan

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Bogdan manages the main product range of Saint-Gobain Rigips Romania that includes Rigips® plaster and special boards. His main focuses are oriented towards finding innovative solutions for various building types based on lightweight partitioning systems to challenges concerning thermal and acoustic insulation, protection against fire, humidity or radiations and increasing indoor air quality. / Speaker and Master Partner

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Gestionează gama principală de produse a Saint-Gobain Rigips România care cuprinde plăcile din gips-carton şi plăcile speciale. Preocupările sale duc către găsirea soluțiilor inovatoare pe bază de sisteme ușoare de compartimentare la provocări de termoizolare, izolare acustică, protecție la foc, umiditate sau radiații şi creșterea calității aerului interior.


[...]

Nicolas Jung

Sales Manager, Gerflor, France. “We are the number 1 Wall Protection Company in France and the leader in Europe. The development from Healthcare to Education is part of our success story. We are specialist in providing innovative, decorative, protective and eco-friendly solutions to these two different yet similar segments. We enhance and ensure the sustainability of facilities opento the public. Gerflor, a single supplier solution for hospitals and healthcare facilities. With over 60 years’ experience in the healthcare sector, Gerflor has become a true expert in this field. 500 MILION patients healed every day on Gerflor floors.“ / Speaker and Professional Partner

Sales Manager, Gerflor, Franța. “Suntem producătorul de protecții pereți numărul 1 în Franța și lider în Europa. Dezvoltarea de la segmentul Sănătate la cel de Educație face parte din povestea noastră de succes. Suntem specialiști în furnizarea de soluții de protecție inovatoare, decorative și ecologice pentru aceste două segmente diferite, dar asemănătoare. Îmbunătățim și asigurăm durabilitatea facilităților deschise publicului. Gerflor, un singur furnizor de soluții pentru spitale și unități sanitare. Cu o experiență de peste 60 de ani în domeniul sanitar, Gerflor a devenit un adevărat expert în acest domeniu. 500 MILIOANE de pacienți tratați zilnic în spații medicale ce au pardoseli Gerflor.”


[...]

Alexandros Diamantis

Managing Director, MedCity, Romania. The Medical Mall concept, developed by MedCity represents the 1st national network of dedicated healthcare buildings in Romania and is addressed exclusively to medical operators, independent physicians, pharmacies and related services. Our aim is to create synergies among our tenants and offer highest standards facilities to patients and healthcare professionals. MedCity is member of the Seenergia Group, a leading organization in SEE focused in healthcare innovation since 1994. / Speaker and Partner

Managing Director, MedCity, România. Conceptul Medical Mall, dezvoltat de MedCity, reprezintă prima rețea națională de clădiri cu destinație medicală, din România și se adresează exclusiv operatorilor medicali, medicilor independenți, farmaciilor și serviciilor conexe. Scopul nostru este de a crea sinergii între chiriașii noștri și de a oferi facilități de cea mai înaltă calitate pacienților și personalului medical. MedCity este membră a Grupului Seenergia, o organizație de vârf din Europa de Sud-Est care s-a concentrat pe inovare în domeniul sănătății, începând cu 1994.


[...]

Philippe Picard

Architect, Expert in Hospital Planning, EGIS, France. Over time he remarked himself by projecting medical facilities, both in France and abroad. He made his debut in this domain in the Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, then he continued with projects on large hospitals and medical-social institutions. The collaboration with health professionals in these projects helped him to identify their real needs and adapt to permanent changes that hospitals go through. He attaches a great importance to every medical discipline, disciplines he approaches according to their specificity. / Speaker and Partner

Arhitect, Expert în Hospital Planning, EGIS, Franța.  S-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin proiectarea spațiilor medicale, atât în Franța, cât și în străinătate. A debutat în acest domeniu în cadrul Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, apoi a continuat cu numeroase proiecte de mari spitale și instituții medico-sociale. Colaborarea cu profesioniștii din sănătate în cadrul proiectelor l-a ajutat să identifice nevoile reale ale acestora și să se adapteze schimbărilor permanente prin care trec spitalele. Acordă o importanță deosebită fiecărei discipline medicale, discipline pe care le abordează în funcție de specificul fiecăreia.


[...]

Mihaela Gușă

Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania. "Building for the Future on digital base" - this is the idea that must be carried out construction and modernization of health establishments. Hospitals, in particular - are critical energy-intensive buildings, so solutions to increase energy efficiency and operational efficiency for medical staff are becoming a must. Schneider Electric provides digital technology that provides convergence: Energy - Automation - Software, to achieve superior efficiency. / Speaker

Building Market Segment Manager la Schneider Electric România. “Construim pentru viitor pe baze digitale” – aceasta este idea în care trebuie să se realizeze construcțiile și modernizările de amplasamente medicale. Spitalele în mod deosebit – constituie clădiri critice energofage, de aceea soluțiile de creștere a eficienței energetice și operaționale pentru personalul medical devin un element obligatoriu. Schneider Electric furnizează tehnologie digitală care asigură convergența: Energie – Automatizare – Software, în scopul obținerii unui nivel superior de eficiență.


[...]

Speakers 2017

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR), co-fondator Building Health Bucharest

President of The Order of the Architects of Romania, co-founder Building Health Bucharest / Chairman [...]

Anne Dix

Director al Biroului pentru Școli și Spitale în cadrul Agenției Guvernamentale Americane USAID

Director, Office of American Schools and Hospitals Abroad, U.S. Government Agency USAID / Speaker and Guest[...]

Elad Levin

Principal, Perkins + Will, UK

Principal, Perkins + Will, UK / Speaker[...]

Chris Watson

Property Director, Maggie’s Centres, UK

Property Director, Maggie’s Centres, UK / Speaker[...]

Răzvan Gorcea

Specialist BIM (Building Information Modeling)

BIM (Building Information Modeling) Specialist / Speaker[...]

David Pitman

Healthcare Business Leader & Global Electrical Skills Network Leader, ARUP, UK

Healthcare Business Leader & Global Electrical Skills Network Leader, ARUP, UK / Speaker [...]

Dorin Oprea

Senior Project Manager, Medical Planer, Healthcare Architect, ICME Healthcare, Abu Dhabi, EMIRATELE ARABE UNITE

Senior Project Manager, Medical Planer, Healthcare Architect, ICME Healthcare, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES / Speaker[...]

Albert Wimmer

Arhitect Principal, Albert Wimmer ZT GmbH, AUSTRIA

Main Architect, Albert Wimmer ZT GmbH, AUSTRIA / Speaker[...]

David Houghton

Project Manager pentru Construcția de Spitale în cadrul NHS - Sistemul Național de Sănătate din MAREA BRITANIE

Project Manager for the Hospitals Construction within NHS – National Health System of GREAT BRITAIN / Speaker[...]

Bogdan Bălan

Manager Produs, Saint-Gobain Rigips România

 Product Manager, Saint-Gobain Rigips Romania Speaker and Professional Partner [...]

Raluca Boroș

Fondator, ROOF ARCHITECTURE, ROMÂNIA

Founder, ROOF ARCHITECTURE, ROMANIA / Speaker[...]

Mihaela Vasile

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA /  Speaker and Professional Partner[...]

Erna Judith Berger Moise

Interior Designer și Fondator Eclectarte, ROMÂNIA

Interior Designer and Founder Eclectarte, ROMANIA / Speaker[...]

Raluca Șoaita

Are o experienţă de peste zece ani în arhitectura medicală, ROMÂNIA

With an experience of more than ten years in designing medical architecture, ROMANIA / Speaker[...]

Mihaela Gușă

Building Market Segment Manager la Schneider Electric România

Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania / Speaker and Partner[...]

Boguslaw Patelka

Suport Tehnic și Vânzări, Grupul VITRULAN, prin AXELEN

Technical Support and Sales, VITRULAN Group, by AXELEN / Speaker and Partner[...]

Speakers 2016

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR), co-fondator Building Health Bucharest

President, The Order of the Architects of Romania (OAR), co-founder Building Health Bucharest / Chairman[...]

Gheorghe Borcean

Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR), co-fondator Building Health Bucharest

President, The Romanian College of Physicians (CMR), co-founder Building Health Bucharest / Speaker and Guest[...]

Klavs Hyttel

Partener, Chairman of the Board, C.F. Møller, Danemarca

Partner, Chairman of the Board, C.F. Møller, Denmark / Speaker[...]

Steve Henigan

Principal, Perkins+Will, SUA

Principal, Perkins+Will, SUA / Speaker[...]

Allison Wagner

European Healthcare Leader, HOK, SUA

European Healthcare Leader, HOK, SUA / Speaker[...]

Christopher Shaw

Președinte, Architects for Health, Marea Britanie

President, Architects for Health, Great Britain / Speaker[...]

Greg Chant-Hall

Square Gain - Building4Health

Square Gain – Building4Health / Speaker[...]

Vasile Cepoi

Preşedinte - Secretar de Stat, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS)

President – Secretary of State, The National Authority of Quality Management in Healthcare (ANMCS) / Speaker[...]

Viorel Niculae

Coordonator al Diviziei de iluminat și materiale electrice în cadrul MENATWORK

Coordinator of the MENATWORK Lighting and Electrical Division / Speaker and Master Partner[...]

Mihaela Vasile

Director Vânzări, ASSA ABLOY ROMÂNIA

Sales Manager, ASSA ABLOY ROMANIASpeaker and Professional Partner[...]

Per Arnold Andersen

VELUX Group, Danemarca

VELUX Group, DenmarkSpeaker and Professional Partner[...]

Bogdan Bălan

Product Manager, SAINT-GOBAIN RIGIPS ROMÂNIA

Product Manager, SAINT-GOBAIN RIGIPS ROMÂNIA / Speaker and Partner[...]

Marcel Dogar

Country Manager România & Bulgaria, HAGLEITNER HYGIENE

Country Manager Romania & Bulgaria, HAGLEITNER HYGIENESpeaker and Partner[...]

George Proteasa

Consultant tehnic Ventilații, LINDAB România

Technical consultant, Ventilation, LINDAB Romania / Speaker[...]

Cristina Sîrbu

ARCHITECTURE & ART STUDIO

ARCHITECTURE & ART STUDIO / Speaker[...]

Cristina Răchitan-Gabrea

ARCHITECTURE & ART STUDIO

ARCHITECTURE & ART STUDIO / Speaker[...]

Speakers 2015

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR)

President, The Order of the Architects of Romania (OAR) / Co-Chairman[...]

Gheorghe Borcean

Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR)

President, The Romanian College of Physicians (CMR) / Co-Chairman[...]

Erik Kreyberg Normann

Președinte, The International Hospital Federation (IHF)

President, The International Hospital Federation (IHF) / Speaker[...]

Dame Sue Bailey

Chairman, The Academy of Medical Royal Colleges

Chairman, The Academy of Medical Royal Colleges / Speaker[...]

Guido Messthaler

Managing Director HDR Europe

Managing Director HDR Europe / Speaker[...]

Martin Hirsch

Director General, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)

General Manager, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) / Speaker[...]

Gabriel Barbash

Director General, Tel Aviv Sourasky Medical Center

General Manager, Tel Aviv Sourasky Medical Center / Speaker[...]

Christopher Shaw

Senior Director, Medical Architecture and Chair, Architects for Health

Senior Director, Medical Architecture and Chair, Architects for Health / Speaker[...]

Douwe H. Kiestra

Președinte ales, The International Federation of Hospital Engineering (IFHE)

President elect, The International Federation of Hospital Engineering (IFHE) / Speaker[...]

Jane Ho

Associate Principal, Healthcare Design Director, HKS, London

Associate Principal, Healthcare Design Director, HKS London / Speaker[...]

Ovidiu Vasile

Director Medical, MedLife

Medical Director, MedLife / Speaker[...]

Andreea Moldovan

Spitalul Sf. Constantin din Brașov

Sf. Constantin Hospital, Brașov / Speaker[...]

Ștefan Alberto Bianco

Fondator Prographic Architecture Studio

Founder Prographic Architecture Studio / Speaker[...]

Adrian A. Udrea

Președinte, Asociația națională a oncologilor privați din România

President, The Romanian Private Oncologists Association / Speaker[...]

Viorel Niculae

Coordonator al Diviziei de iluminat și materiale electrice în cadrul MENATWORK

Coordinator of the MENATWORK Lighting and Electrical Division Speaker and Professional Partner[...]

Jürgen Fischer

Region Management Hospital Europe, Sales Europe & MEA, BENDER Gmbh & Co. KG

Region Management Hospital Europe, Sales Europe & MEA, BENDER Gmbh & Co. KGSpeaker and Professional Partner[...]

Dan Pitic

Director General al AX Perpetuum Impex

General Manager, AX Perpetuum ImpexSpeaker and Professional Partner[...]

Ivan Zaykov

Market Development Manager and European Antibacterial Glass Manager, AGC Glass Europe

Market Development Manager and European Antibacterial Glass Manager, AGC Glass EuropeSpeaker and Professional Partner[...]

Iulia Oprea

Director Healthcare Cluster Central, Linde Gaz România

Director Healthcare Cluster Central, Linde Gaz România / Speaker and Partner[...]

Octavian Fanea

Sales Manager, Aluterm Group

Sales Manager, Aluterm Group / Speaker and Partner[...]

Camelia Potec

Președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern

President of the Romanian Swimming and Modern Pentathlon Federation / Speaker[...]

Eric Berteau

Key Account Manager – Healthcare Market, GERFLOR

Key Account Manager – Healthcare Market, GERFLOR / Speaker and Partner[...]